Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Grzędowska

e-mail: przedszkole11@przedszkole11.piotrkow.pl


Kompetencje i zadania Dyrektora :

 1. Kierowanie bieżącą działalnością wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
 3. Realizowanie uchwał, ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, wniosków władz zwierzchnich zgodnie z prawem.
 4. Kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki.
 5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez działalność diagnostyczną, oceniającą i wspomagającą.
 6. Zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych.
 7. Sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków do właściwego rozwoju psychofizycznego Dziecka.
 8. Planowanie badań wybranych obszarów działalności placówki.
 9. Decydowanie o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej, przyjęciu lub skreśleniu dziecka z listy Przedszkola.
 10. Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej.
 11. Współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców - zapewnienie im swobodnego działania zgodnego z prawem oraz wymiany informacji między nimi.
 12. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz postanowień Rady Rodziców.
 13. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej, wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru.
 14. Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola.
 15. Występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń i nagród.
 16. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 17. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy.
 18. Współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
 19. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych oraz form doskonalenia zawodowego.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Samorządowe nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
data: 02-02-2021
data: 02-02-2021
data: 02-02-2021
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 25-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 862